Vzdělávání pro třídní učitele

Interaktivní program rozvoje dovedností jednání s rodiči a žáky
určený třídním učitelům Jihočeského kraje.

Menu


Vzdělávání pro třídní učitele

Vítejte na našich webových stránkách

Vítejte na webových stránkách určených pro třídní učitele škol a školských zařízeních Jihočeského kraje, kteří mají zájem o další vzdělávání a rozvoj svých manažerských a konzultačních dovedností.

Na těchto stránkách najdete všechny informace o programu Vzdělávání pro třídní učitele, který v rámci projektu s názvem „Interaktivní vzdělávací program pro třídní učitele na ZŠ a SŠ“ (reg. č. CZ.1.07/1.3.40/02.0002) realizuje společnost Centrum Dohody s. r. o. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cílem projektu je poskytnout třídním učitelům, popř. učitelům, kteří tuto roli budou v budoucnu vykonávat, trénink praktických dovedností potřebných pro efektivní vykonávání jejich role.

Aktuálně

Vydána naše kniha Jak na žáky

26.2.2016

V nakladatelství Portál vyšla kniha, která je určená učitelům základních a středních škol a zaměřuje se na řešení náročných situací s žáky. Autory knihy jsou lektoři a spolupracovníci Centra dohody.

Při každodenní práci se žáky se učitelé setkávají s různými náročnými situacemi. Vypořádat se s drogami ve škole, žákem, který vyrušuje, neplní domácí úkoly, kyberšikanou či s nespolupracujícími rodiči nejsou jednoduché situace, do kterých se může učitel velmi rychle dostat, aniž by měl čas promýšlet to nejlepší řešení. Formou krátkých příběhů z praxe představuje kniha způsob, jak se s těmito situacemi lze vypořádat. U každé z nich je uvedeno několik možných řešení (dobrých i různým způsobem rizikových) ze strany pedagoga, která jsou následně rozebrána z hlediska dopadu na žáka a jeho výchovu, na třídní kolektiv a atmosféru, která v něm panuje, a na celý učitelský sbor a školu. U většiny situací je připojena krátká teoretická část věnující se dovednosti nebo postupu, který je pro danou situaci vhodný (odmítnutí nereálného požadavku, teorie ledovců apod.), ale i legislativní rámec dané problematiky. Kniha obsahuje užitečné kontakty na krizová centra zajišťující podporu dětem či dospělým v ohrožení.

Více informací a možnost objednat knihu na adrese http://obchod.portal.cz/jak-na-zaky/

 

Úspěšné zakončení projektu a zpřístupnění e-learningu

tisková zpráva 31. 10. 2014 

V těchto dnech vrcholí projekt „Interaktivní vzdělávací program pro třídní učitele na ZŠ a SŠ“, který realizovala společnost Centrum dohody s. r. o. a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vzdělávací program obsahoval dvě dvoudenní setkání a úspěšně ho absolvovalo 135 učitelů, kteří byli rozděleni do 11 skupin. Učiteli byl kladně hodnocen především profesionální přístup lektorů a jejich nasazení.

 

E-learning, který v rámci projektu vznikl (www.tridniucitele.cz/elearning), bude od listopadu přístupný i dalším zájemcům z řad učitelů. O přístup k e-learningu lze zažádat na e-mailové adrese tridniucitele@centrumdohody.com. V e-learningu jsou studijní materiály, diskuze a situace z praxe účastníků. Další informace o projektu naleznete na stránkách www.tridniucitele.cz

 

Blížíme se do finále!

15. 9. 2014

Jak jsme již avizovali, v posledním srpnovém týdnu jsme se s našimi školiteli vydali do Jihočeského kraje na školení hned do 4 základních a středních škol a proškolili 6 skupin v tématu Práce s žáky.  Děkujeme všem účastníkům za báječnou spolupráci i za velmi kladné hodnocení našich lektorů a těšíme se v budoucnu na možnou další spolupráci. Přejeme všem mnoho úspěchů nejen v pracovním životě. 

Konec letních práznin plný školení

22. 8. 2014

Na sklonku letních prázdnin nás čeká mnoho školení. Moc se těšíme na opětovné shledání na druhém díle na účastníky z Horní Plané, Prachatic, Třeboně a Husince!

2. díl e-leaningu spuštěn!

8. 8. 2014

Rádi bychom Vás informovali, že je spuštěn 2. díl e-learningu k programu "vzdělávání pro třídní učitele" na webových stránkách http://www.tridniucitele.cz/elearning/. Věříme, že pro Vás bude přínosem a podporou ve Vaší každodenní praxi.

Prázdniny začínají!

1. 7. 2014

Rádi bychom Vám popřáli klidné prázdniny plné radosti a odpočinku! Těšíme se na Vaši účast na dalších kurzech!

Další úspěšní absolventi!

26. 6. 2014

V dnešní den úspěšně zakončila 2. díl i 9. skupina z Frymburku. Účastníci nám mimo jiné ve svém hodnocení sdělili, že kurz pro ně byl velice přínosný, obsah a forma kurzu jim vyhovovala a přístup lektora byl profesionální. Přejeme účastníkům mnoho úspěchů!

Další skupiny zahájily 1. díl

16. 5. 2014

V průběhu května zahájily školení v rámci programu Vzdělávání pro třídní učitele další 4 skupiny. Účastníci byli spokojeni a těší se na další pokračování kurzu.

Úspěšní absolventi kurzů!

23. 4. 2014

K dnešnímu dni úspěšně zakončila 2. díl kurzu i 2. skupina v Českých Budějovicích. Účastníci si opět pochvalovali propracovaný obsah, příjemnou atmosféru, bohaté zkušenosti lektora a shledali školení jako velmi zajímavé se spoustou podnětů pro praxi.

Vzdělávání pro třídní učitele elektronicky

tisková zpráva 31. 3.2014 

Třídní učitelé z Jihočeského kraje se budou vzdělávat v potřebných dovednostech i prostřednictvím e-learningu.

V rámci projektu „Interaktivní vzdělávací program pro třídní učitele na ZŠ a SŠ“ (r.č. CZ.1.07/1.3.40/02.0002), který realizuje společnost Centrum dohody s. r. o. a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, je od 1. 4. spuštěn e-learning.

E-learning a další informace k tomuto projektu naleznete na webových stránkách www.tridniucitele.cz. Na těchto stránkách naleznete studijní materiály k jednotlivým blokům, případové studie, situace z praxe účastníků a webovou konferenci účastníků.

V současné době je až do ukončení všech kurzů e-learning zpřístupněn pouze účastníkům kurzu. Od listopadu 2014 bude webová aplikace plně zpřístupněna

i veřejnosti a to po zaslání žádosti na email tridniucitele@centrumdohody.com.

Další úspěšní absolventi

31. 3. 2014

Na konci března proběhl 2. díl programu Vzdělávání pro třídní učitele s názvem Práce s žáky i u 11. skupiny. Všichni účastníci odcházeli nadšeni a doufají, že se neúčastní podobného školení naposledy. Kladně mimo jiné hodnotí například organizaci kurzu či profesionalitu lektora. Úspěšným absolventům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů nejen v pracovním životě!

Jdeme do finále! Začínají druhé díly kurzů

20 - 21. 3. 2014

Poprvé proběhl druhý díl školení a první skupina úspěšně absolvovala celý kurz. Všichni účastníci byli s druhým dílem i s celým kurzem spokojeni. Podle jejich hodnocení ho považují za přínosný a užitečný. Doufáme, že s tímto pocitem budou po absolvování odcházet všichni účastníci.

Vzdělávání pro třídní učitele 

tisková zpráva 24.2.

Učitelé škol Jihočeského kraje se budou vzdělávat v dovednostech třídních učitelů.

Poslední lednový týden odstartoval projekt „Interaktivní vzdělávací program pro třídní učitele na ZŠ a SŠ“ (reg. č. CZ.1.07/1.3.40/02.0002), do kterého je zapojeno 156 pedagogických pracovníků z různých základních i středních škol Jihočeského kraje. Pod záštitou Jihočeského kraje a s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR od ledna 2014 do října 2014 program pořádá školící společnost Centrum dohody.

Projekt má za cíl poskytnout třídním učitelům rozvoj v základních komunikačních a manažerských dovednostech potřebných pro jejich práci, a tak zlepšit atmosféru ve školních třídách a komunikaci školy s rodiči žáků.

Program je rozdělen do dvou dílů zaměřených na komunikaci s rodiči a práci s žáky.

Více informací o průběhu a přihlašování lze nalézt na webových stránkách projektu www.tridniucitele.cz.

Proběhly první díly otevřených kurzů

12. 2. 2014

Obě skupiny otevřených kurzů už absolvovaly první díl školení. Ostatní skupiny jsou tzv. uzavřené kurzy - vždy učitelé z jedné školy. Podle ohlasů proběhly první díly k velké spokojenosti účastníků. Těšíme se na Vaši účast na dalším díle!

Proběhl první kurz

28. 1. 2014

Proběhl první kurz projektu Vzdělávání třídních učitelů. V 1. skupině se 14 učitelů z různých škol Jihočeského kraje vzdělávalo v komunikaci s rodiči, která je náplní prvního dílu. Kurz se konal v Českých Budějovicích, kde budou realizovány i další otevřené kurzy tohoto projektu.

Vánoční přání

18. 12. 2013

Přejeme vám pokojné Vánoce a mnoho úspěchu v Novém roce!

Kapacita kurzu je naplněna

12. 11. 2013

V tuto chvíli je kapacita kurzů naplněna. Máte-li zájem absolvovat školení, můžete se přihlásit jako náhradníci. V tomto období probíhá příprava náplně jednotlivých školení, jenž se začnou realizovat v druhé polovině ledna.

Propagační leták kurzu

9. 10. 2013

Připravili jsme pro Vás propagační leták ke kurzu vzdělávání třídních učitelů, který přehledně shrnuje všechny potřebné informace o projektu. Leták je ke stažení na našem webu zde

Přihlašování

8. 10. 2013

Bylo zahájeno přihlašování do programu. Zúčastnit se mohou třídní učitelé popř. učitelé, kteří tuto roli budou v budoucnu vykonávat, kteří jsou zaměstnání ve škole či školském zařízení se sídlem na území Jihočeského kraje. Veškeré náklady na profesionální lektory a konzultanty, výukové materiály, e-learning, ubytování a stravu jsou hrazeny z prostředků projektu. Účastníci si musí hradit pouze dopravu.